Konsekwencje dla klienta podającego ubezpieczycielowi nieprawdziwe informacje w ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego