Konsekwencje dla klienta podającego ubezpieczycielowi nieprawdziwe informacje w ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego

Podczas praktyki wykonywanego przeze mnie zawodu pośrednika ubezpieczeniowego często dostrzegam u klientów istotny dylemat, odnoszący się do podawania prawdziwych informacji przy zawieraniu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Zawierając w/w umowę, ubezpieczający jest zobowiązany do odpowiedzi na szereg pytań, począwszy od parametrów pojazdu, jak i danych personalnych posiadacza/posiadaczy samochodu. Poszczególni ubezpieczyciele formułują także pytania odnoszące się do sytuacji rodzinnej, zawodowej, dotychczasowej […]