Best Doctors – Organizacja i leczenie za granicą

Organizacja i leczenie za granicą

Zakres ubezpieczenia i wysokość składki ubezpieczeniowej

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą na podstawie drugiej opinii medycznej w przypadku wystąpienia poniższych poważnych stanów chorobowych:

 • nowotworu złośliwego, nowotworu nieinwazyjnego lub raka in situ lub potrzeba przeprowadzenia:
 • zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych (By-pass)
 • zabiegu kardiochirurgicznego wymiany zastawki serca
 • zabiegu neurochirurgicznego
 • przeszczepu od żywego dawcy narządów
 • przeszczepu szpiku kostnego


Łączny limit odpowiedzialności na leczenie, koszty podróży, transportu medycznego, zakwaterowania Ubezpieczonego, osoby towarzyszącej oraz dawcy narządów, repatriacji zwłok – do 1 000 000 EUR w roku polisowym

Składka – 84 zł miesięcznie za osobę*

Gwarantujemy

 • przygotowanie drugiej opinii medycznej InterConsulationTM a w przypadku konieczności leczenia organizacji i pokrycia kosztów leczenia za granicą Find BestCare® przez światowej klasy specjalistów
 • leczenie w renomowanych klinikach
 • pokrycie kosztów podróży i pobytu osoby ubezpieczonej, towarzyszącej oraz dawcy narządów
 • wypłatę dziennego świadczenia szpitalnego w wysokości 100 EUR za dzień (max przez 60 dni)
 • zwrot kosztów leków będących kontynuacją leczenia – do 50 000 EUR

* UWAGA! Podana składka zawiera koszt świadczenia z tytułu „Zgonu Ubezpieczonego” z poziomem odpowiedzialności 10 000 zł

Po zakończeniu terapii w dalszym ciągu możesz liczyć na wsparcie i pomoc specjalistów zespołu Best Doctors®.

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Ochroną mogą zostać objęte osoby, które w momencie przystąpienia do ubezpieczenia ukończyły 18 lat a nie ukończyły 64 roku życia (ochrona trwa maksymalnie do ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia) i jednocześnie posiadają miejsce zamieszkania na terenie RP.

Kto będzie objęty karencją?

Karencja stosowana jest w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego i wynosi 90 dni od daty rozpoczęcia ochrony.

1. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Ubezpieczyciela, de nicje poszczególnych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, karencje, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz zasady ustalania składki ubezpieczeniowej określone są w Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia Best Doctors® – organizacja i leczenie za granicą oraz Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Członków Krajowego Stowarzyszenia ubezpieczonych w Grupie Otwartej obejmowanych ochroną od dnia 1 kwietnia 2017r. dostępne na stronie www.ergohestia.pl

2. Niniejszy materiał Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA, z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024807; NIP 585-12-45-589, o kapitale zakładowym 64.000.000 zł, który został opłacony w całości, ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.