Czy cena ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego jest najważniejszym kryterium wyboru ubezpieczyciela?